ติดต่อเรา
Fackbook English Thailand

สมัครงาน

ข้อมูลสมัครงาน

 CPN PROPERTY เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึงในทีมงานของเรา

หากคุณคือคนที่ใช่!! รีบติดต่อหาเราทันทีค่ะ …..

 

ขอเพียงแค่คุณ..มีความสามารถ ขยัน ใฝ่เรียนรู้ และหากมีประสบการณ์ ยินดีพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

รับสมัคร 2

 

 

>>> เปิดรับสมัคร <<<

…………………………………………………………………

 

Sales

 

>>>รับสมัคร ฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา<<<

…………………………………………………………………

คุณสมบัติ

เพศ หญิง/ชาย การศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขาย

เงินเดือน

ตามตกลง + คอมมิชชั่น + โบนัส + สวัสดิการ + ประกันสังคม

 

………………………………………………………………………………..

Project Engineer

 

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ
……………………..…………..
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
• แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้
• จัดทำแผนงานก่อสร้าง ทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้
• สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาได้
• ดูแลงานทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างภายในโครงการ
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)

• มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป อย่างน้อย 3 ปี

• มีประสบการณ์งานก่อสร้าง ตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบห้องลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ควบคุม/ตรวจสอบ Payment และการทำงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

• สามารถเขียนและอ่านแบบ Drawing2D, 3D และ P&ID ได้ดี รวมถึงสามารถใช้โปรแกรม Autocad เบื้องต้นหรือโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆได้

 สวัสดิการ

• โบนัสประจำปี • ประกันสังคม • ค่าเบี้ยเลี้ยง• ค่าล่วงเวลา

เงินเดือน
• 40,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

Foreman

 

 ตำแหน่ง : โฟร์แมน 2 อัตรา

……………………..…………..
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุมงานก่อสร้าง, จัดทำเอกสารที่ใช้ในโครงการ
• ควบคุมและร่วมวางแผนงานก่อสร้างให้เสร็จ และถูกต้องตามแบบแผนงานที่กำหนดมา
• จัดทำแผนการใช้วัสดุ, เครื่องจักร และกำลังคน
• ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง
• ประสานงานกับวิศวกรผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา และตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปวช- ปริญญาตรี

• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้

• มีความกระตือรือร้น • มีความรอบครอบในการทำงาน • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• ควบคุมการทำงานผู้รับเหมา ตรวจสอบการทำงานได้

• มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สวัสดิการ

• โบนัสประจำปี • ประกันสังคม • ค่าเบี้ยเลี้ยง • ค่าล่วงเวลา

 เงินเดือน

• 25,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Audit

 

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบบัญชี

……………………..………………
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบบัญชี ระบบการเงิน รายรับ รายจ่าย การทำงาน เอกสารด้านการเงินที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท
• ควบคุมและร่วมวางแผนงานก่อสร้างให้เสร็จ และถูกต้องตามแบบแผนงานที่กำหนดมา
• จัดทำแผนการใช้วัสดุ, เครื่องจักร และกำลังคน
• ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง
• ประสานงานกับวิศวกรผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา และตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน

• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

• มีความละเอียด รอบคอบ • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 สวัสดิการ

• โบนัสประจำปี • ประกันสังคม • ค่าเบี้ยเลี้ยง • ค่าล่วงเวลา

 เงินเดือน

• 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง

 

…………………………………………………………………

 

Admin

 

 >>>รับสมัคร ธุรการ 1 อัตรา<<<

เพศหญิง การศึกษา ปวส. เคยผ่านงานด้านธุรการ 

เงินเดือน + สวัสดิการ + ประกันสังคม

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Project Manager-edit 

 >>>รับสมัคร ผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา<<<

เพศชาย การศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน เริ่ม 15,000 บาทขึ้นไป  + สวัสดิการ + ประกันสังคม

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

สมัครงาน Housekeeper Dr 3

>>> รับสมัคร แม่บ้าน 2 อัตรา <<<

เงินเดือน เริ่ม 9,000 ขึ้นไป 

+ สวัสดิการ + โบนัส + OT + ที่พัก

……………………………………………

คุณสมบัติ

หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
มีประสบการณ์ รักความสะอาด ขยัน หมั่นเพียร

สถานที่ทำงาน
โครงการ เค-อเวนิว ใกล้สี่แยกช้าง

 

 ………………………………………………………………………………………………………..

 

Gardener

 

>>> รับสมัคร คนสวน 1 อัตรา <<<

เงินเดือน เริ่ม 9,000 ขึ้นไป + สวัสดิการ + โบนัส 

……………………………………………

คุณสมบัติ

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี 
มีประสบการณ์ มีทักษะ รักการดูแลสวน ขยัน หมั่นเพียร

สถานที่ทำงาน
โครงการ เค-อเวนิว ใกล้สี่แยกช้าง

 

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

999-999/1 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 

สอบถามโทร 075-666-000


ปิดโหมดสีเทา