ติดต่อเรา
Fackbook English Thailand

รับเรื่องแจ้งซ่อม

กรุณาติดต่อ แผนก Homecare โทร 084-307-3646

 * โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกัน จากหนังสือรับประกันรับประกันบ้านเพื่อประกอบการพิจรณาแจ้งซ่อม

 

 

เฉพาะลูกค้า โครงการ เค-อเวนิว มหาราช l เทศบาล เฟสที่ 2  สามารถแจ้งซ่อมผ่าน Line ได้แล้ว

วิธีการแจ้งซ่อมผ่านไลน์

A4


ปิดโหมดสีเทา