ติดต่อเรา
Fackbook English Thailand
0

CPN PROPERTY มอบเครื่องใช้สำนักงานประจำอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ (หลังใหม่) รวมมูลค่า 102,700 บาท

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. คุณพันธิตรา ภูเก้าล้วน ตัวแทน บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเครื่องใช้สำนักงานประจำอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ (หลังใหม่) รวมมูลค่า 102,700 บาท โดย ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนผู้มอบด้วย

CPN PROPERTY ขอร่วมแสดงความยินดีกับชาวกระบี่ ที่ได้มีที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ (หลังใหม่) เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

S__12558444-2

page 11


ปิดโหมดสีเทา