ติดต่อเรา
Fackbook English Thailand
0
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา สมาชิกหมู่บ้านจัดสรร เค-อเวนิว มหาราช l เทศบาล ร่วมประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน เค-อเวนิว มหาราช l เทศบาล โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ซื้อที่ดินมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ คือ ให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน และได้มีการเลือกประธานและกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
1. นายสนธยา สการันต์ ประธานนิติบุคคลหมู่บ้าน
2. นายรธีภ์กัญจน์ ดำเรือง กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
3. น.ส. ขวัญฤทัย ศรีสว่าง กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
4. นายวรพงศ์ พลเดช กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
5. ดาบตำรวจ ศุภชัย กรรมการ กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
6. นายนรา สิทธิชานนท์ กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
7. กมลรัศมิ์ พรหมทอง กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
8. น.ส.ชญาธร พุฒิปัญญากร กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
9. นายเดชณรงค์ ทับเมือง กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดการกิจการภายในหมู่บ้านฯ ต่อไป

 
P1071789
 
 
P1071835
 
P1071740
 
 
P1071748
 
P1071764
 
P1071765
 
P1071766
 
P1071831
 
P1071832
 
P1071834
 
P1071877
 
P1071723

ปิดโหมดสีเทา