ติดต่อเรา
Fackbook English Thailand
0
CPN GO GREEN กิจกรรมปลูกฝังการแยกขยะ
 
บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดินหน้าส่งเสริมการจัดการขยะ โดยเริ่มจากที่บ้าน จัดกิจกรรม “CPN GO GREEN AT KVILLAGE 3 ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณธนวัช ภูเก้าล้วน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งมอบโดมแยกขยะ ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้าน เควิลเลจ3 โดยคุณดนัย นิยมเดชา ประธานหมู่บ้านเควิลเลจ3 ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
 
กิจกรรมคัดแยกขยะในหมู่บ้าน เควิลเลจ3 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยให้ลูกบ้านในโครงการมีส่วนร่วมช่วยกันคัดแยกขยะ โดยนำมาแลกรับ ไข่ นม มาม่า พร้อมของที่ระลึกเป็นกระเป๋า CPN GO GREEN เมื่อได้ขวดพลาสติกตามเป้าหมายแล้วจะนำค่าตอบแทนจากการขายขวดพลาสติกกลับคืนสู่หมู่บ้านเป็นค่าส่วนกลาง
 
………………………………………………….
 
CPN GO GREEN โครงการ ขยะแลกเงิน (ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน) เริ่มนำร่อง จาก หมู่บ้าน เค-อเวนิว หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดี Cpn Property อยากเห็นทุกหมู่บ้านมีการแยกขยะ เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก เดินหน้า GO GREEN ต่อไป
 
S__25338003-2

ปิดโหมดสีเทา